Reforma edukacji


List do Dyrektorów: czytaj tutaj

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców: czytaj tutaj

Link dotyczący nowej reformy edukacji: Śląskie Kuratorium Oświaty

Link dotyczący nowej reformy edukacji: Strona Ministerstwa

Broszura informacyjna - Dobra Szkoła - czytaj tutaj

Podstawa programowa i ramowe plany nauczania - prezentacja: tutaj